Skip to main content
Je bent op zoek naar financiering voor jouw bedrijf, of je voorstel is al eens afgewezen. Hoe beoordelen banken en andere geldverstrekkers jouw onderneming en je financieringsvoorstel? Waar moet je op letten? Het aantrekken van financiële middelen voor jouw MKB-onderneming kan de sleutel zijn tot het realiseren van groeiplannen en het stabiliseren van je bedrijf. In dit artikel delen we zes tips en waardevolle inzichten om je te helpen bij het voorbereiden van een succesvolle financieringsaanvraag.

1. Zorg dat je je financiën inzichtelijk hebt

Geldverstrekkers lenen je pas geld als er zekerheid is dat je dat geld op den duur ook weer terugbetaalt. Aan de hand van jaarcijfers, prognoses, taxaties van je bedrijfspand(en) en jouw aangifte inkomstenbelasting bepalen ze jouw terugbetaalcapaciteit. Zorg dat de jaarrekeningen van jouw bedrijf klaarstaan als jij een financieringsaanvraag wilt doen, en zorg dat er een goed onderbouwde prognose voor de komende jaren klaar ligt. Bij de grootbanken is het vaak al een vereiste om een prognose aan te leveren van de komende tien jaar. Geldverstrekkers kijken bijvoorbeeld naar de potentie van jouw omzet(groei), maar ook naar de inventarisatie van je onderhanden werk of je voorraad gereed product, en als jouw onderneming nog debiteuren heeft, dan is een debiteurenoverzicht ook aan te raden.

Ook is het belangrijk om te beschikken over een goede, actuele taxatie van je bedrijfspand of een huurcontract. De aangifte inkomstenbelasting is een bewijs van je inkomen en biedt een beter inzicht in jouw financiële situatie als ondernemer. Bovendien worden zo eventuele belastingschulden duidelijk en zo wordt de consistente van jouw aangeleverde informatie gecontroleerd.

Heb jij een financieringsaanvraag maar heb je bovenstaande documenten helemaal niet, of niet op orde? Omdat jouw bedrijf bijvoorbeeld nog geen 2 jaar bestaat, of nog helemaal niet bestaat? Je kunt nog steeds contact met ons opnemen voor jouw financieringsaanvraag. Wij kijken dan samen met jou naar een oplossing en we maken een plan van aanpak voor jouw financieringsbehoefte. Zo zorgen we er voor dat ook start-ups financieringsmogelijkheden hebben.

2. Check de solvabiliteit van je bedrijf

De solvabiliteit van je bedrijf is is de verhouding tussen je eigen vermogen, schulden en je balanstotaal. De solvabiliteit laat zien in hoeverre jouw onderneming in staat is om tegenslagen op te vangen en schulden af te betalen. De minimale solvabiliteit voor een financieringsaanvraag is 25%. Voor sommige sectoren geldt een hogere solvabiliteit, maar uiteraard helpen we je hierbij.

3. Beoordeel je debiteuren en voorraden

Als je graag werkkapitaal wilt financieren dan kijken geldverstrekkers ook naar je voorraden en debiteuren. Hierbij kijken ze naar hoe goed debiteuren jou terugbetalen en wat de kwaliteit is van je voorraden. Zo wil de ING dat debiteuren binnen 90 dagen betalen, en mogen voorraden maximaal zes maanden oud zijn. Bij Finbrokers vragen we om een overzicht van jouw debiteuren en een aantal aanvullende zaken zodat we samen met jou kunnen kijken naar alle mogelijkheden. Er is namelijk vaak veel meer mogelijk dan ondernemers denken. Zo is er zelfs de mogelijkheid voor specifieke debiteurenfinanciering of voorraadfinanciering.

4. Bekijk je privésituatie

Zelfs als jouw onderneming ontzettend goed loopt en voldoende geld verdient kijken geldverstrekkers nog steeds naar je privésituatie. Heeft je partner ook een eigen inkomen? Vaak wordt de inkomenseis van banken dan lager waardoor jouw financieringsaanvraag weer een stapje dichterbij succes is. Zorg er dus altijd voor dat ook de meest actuele aangifte inkomensbelasting van je partner beschikbaar is.

5. Wat is het doel van je financiering?

Bedenk je goed waarom je een financiering aanvraagt. Wat zijn de gevolgen van de financiering voor jouw bedrijf? Wat verandert er precies, en waarom is dat gunstig? Zo bespaar je bijvoorbeeld op huurkosten als je een eigen pand aankoopt of kun je een subsidie krijgen voor verduurzaming. Tijdens de gesprekken met onze adviseurs creëren we inzicht in jouw motivatie en je toekomstplannen. Zo zorgen we er voor dat jouw financiering toekomstbestendig is en jouw bedrijf ook in de toekomst blijft groeien.

6. Bepaal je zekerheden

Tot slot zijn zekerheden erg belangrijk. Wat ben jij bereid om als ‘onderpand’ te bieden voor jouw financiering? Ben je bereid om zelf borg te staan voor de lening, of ga je geldverstrekkers een vordering geven op voorraden? Veelvoorkomende zekerheden zijn hypotheekrecht, pandrecht, (privé) borgstelling, aandelen of vorderingen op debiteuren of voorraad. Zulke zekerheden bieden geldverstrekkers garantie indien je niet in staat bent om de financiering terug te betalen.

Overige tips

Bovenstaande zes tips helpen jou aan de juiste financiering bij Finbrokers. Sommige grootbanken hebben nog aanvullende eisen, bijvoorbeeld een minimaal eigen vermogen van 35% voor BV’s of 25% voor andere rechtsvormen. Ook vragen veel geldverstrekkers een ondernemingsplan dat is goedgekeurd door een boekhouder, administratiekantoor of een accountant. Heb jij een financieringsvraagstuk en heb jij al over bovenstaande items nagedacht? Neem gauw contact met ons op! Wij helpen jou graag met het vinden van de juiste financiering voor jouw toekomstplannen. Loop je ergens tegenaan? Wij zijn experts in financieel design, en we denken graag met je mee.

Financiering aanvragen