PRIVACY STATEMENT

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Finbrokers & Partners omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.

Home » Privacybeleid

In dit beleid laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig. Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Het meest actuele statement tref je altijd aan. Dit privacy statement is op 1 september 2022 voor het laatst gewijzigd. Door je aan te melden als gebruiker of door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met onderhavig privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geef je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statement genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Finbrokers & Partners verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van ons bedrijf, gelieerde financiele instellingen in het kader van verleende opdrachten en/of jouw registratie op ons platform en/of andersoortige correspondentie.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens

De rechtsgronden waarop Finbrokers & Partners persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Toestemming van jou/jullie.
 • Door ontvangst van derden.
 • Een wettelijke plicht.

Finbrokers ontvangt de persoonsgegevens van jouzelf door gebruikmaking van onze dienst of door registratie. Ook is het mogelijk dat we jouw persoonsgegevens van derden ontvangen wie jouw persoonsgegevens verwerken op een geldige rechtsgrond en er legitieme redenen zijn om jouw persoonsgegevens met ons te delen.

Gegevens die Finbrokers verzamelt

Wanneer jij een profiel aanmaakt, jezelf registreert, gebruik maakt van onze dienstverlening of jouw gegevens via derden aan ons worden verstrekt:

 1. Gegevens die jij opgeeft voor jouw gebruikersprofiel zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, geslacht.
 2. Jouw persoonlijke contactinformatie voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor accountverificatie, wijzigingen of nieuwe functies.
 3. Voor beoordeling van jouw aanvraag en financierbaarheid ontvangen we van jouw en jouw bedrijf. Ook kunnen we persoonlijke gegevens opvragen zoals financiële gegevens, deze worden door jouzelf aangeleverd.
 4. In ons relatiemanagement informatie systeem worden relaties en hun contactpersonen opgenomen met voor- en achternaam, telefoon, e-mailadres en functie.
 5. Met betrekking tot administratie en facturatie verwerken wij betaalgegevens.
 6. Statistische gegevens zoals het aantal bezoekers, verkeerspatronen en demografische patronen en demografische informatie te monitoren om zo meer aan te sluiten op de wensen van de klanten bij afname producten/diensten. Bij bezoek op onze website
 7. Wij verwerken een aantal gegevens van jou om de functionaliteiten van onze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen het IP-adres van jouw device, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt, de duur van een bezoek of sessie analyseren.
 8. Je kunt een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken jouw gegevens zodat we jouw aanvraag kunnen beoordelen. We verwerken hiervoor de gegevens zoals jouw naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 9. Social media. Wij zijn actief op social media zoals LinkedIn. Als je via social media contact opneemt verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden.
 10. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen. Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.
 11. Bij de verwerking van gegevens kan Finbrokers & Partners derden inschakelen (bijvoorbeeld de serviceproviders). Finbrokers & Partners zal alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer je toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Jouw gegevens kunnen in het kader van de opdracht/verleende toestemming gedeeld worden met onze partners.

Finbrokers & Partners verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming. Indien persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht gedeeld worden met partners/derden, verwijzen wij jou naar hun privacybeleid.

Beveiliging

Finbrokers & Partners treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens

Finbrokers & Partners bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen, waarna deze geanonimiseerd of verwijderd worden.

Rechten betrokkene

Je kunt verzoeken kennis te nemen van de persoonsgegevens die Finbrokers & Partners van jou en jouw bedrijf verwerkt. Wanneer informatie onjuist is, kunt je verzoeken dit aan te passen. Ook kun je jouw toestemming intrekken. Zo spoedig, maar uiterlijk binnen 14 dagen wordt aan jouw verzoek uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit statement genoemd. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of het maken van bezwaar kun je per email aan ons richten: info@finbrokers.nl.

Neem dan contact met ons op info@finbrokers.nl, of 06-30785838.