WERKKAPITAAL FINANCIEREN

"Mijn onderneming groeit (te) snel en/of ik wil mijn liquiditeit verbeteren."

Werkkapitaal verwijst naar het verschil tussen vlottende activa en kortlopende passiva van een bedrijf. Oftewel, het verschil tussen het beschikbare geld en de middelen die een bedrijf heeft om zijn dagelijkse activiteiten te financieren. Wellicht heeft jouw bedrijf behoefte aan de financiering van werkkapitaal om bedrijfsgroei te bewerkstelligen, maar heb je er nooit zo over nagedacht; het hoeft niet alleen te leiden tot meer omzet, maar kan ook een betere strategie en een betere flow binnen je bedrijf betekenen. En dat leidt weer tot meer omzet. Voldoende werkkapitaal is onmisbaar omdat het je lopende kosten moet dekken, je voorraden moet aanvullen, krediettermijnen beheerst en bovendien verwachten je werknemers een salaris. Finbrokers helpt jou met de financiering van je werkkapitaal op de juiste manier.

VOORRAADFINANCIERING

Bij voorraadfinanciering krijgen ondernemers een financiering om hun voorraadniveaus te beheren. Dit biedt flexibiliteit en financiële ademruimte. Door een optimaal voorraadniveau aan te houden voorkom je onnodige kosten en kun je je voorraad en financiële middelen efficiënter gebruiken. Bovendien kunnen seizoensgebonden ondernemers tijdig en makkelijker inspelen op veranderende vraagpatronen zonder de liquiditeit in gevaar te brengen. Bovendien draagt snelle en betrouwbare service bij aan een positieve reputatie voor je bedrijf. Tot slot biedt Finbrokers voorraadfinanciering aan zodat jij als ondernemer nieuwe markten en/of producten kunt ontdekken zonder vertraging door financieringsbeperkingen.

DEBITEURENFINANCIERING

Debiteurenfinanciering is, zoals de naam al luidt, een financiering van je debiteuren. Het wordt ook wel factoring genoemd. Middels debiteurenfinanciering creëer je meer liquiditeit binnen je onderneming; zie het als een voorfinanciering van jouw facturen.

Jij verkoopt je facturen aan een factoringmaatschappij, zij betalen je meteen 80-90% van het factuurbedrag uit en nemen zelf de verantwoordelijkheid over het innen van het volledige factuurbedrag bij de klant wanneer de betalingstermijn afloopt. Zo heb jij dus meteen geld ter beschikking om lopende kosten te dekken of om verder te groeien.

Ondernemers

MEER WERKKAPITAAL

Werkkapitaal betekent niet alleen machines of debiteuren. Personeel valt ook onder werkkapitaal; zij zorgen er voor dat jouw dagelijkse operationele activiteiten worden uitgevoerd; zij zijn een belangrijk tandwiel binnen jouw organisatie. Voor detacheringsbureaus, werving en selectie bureaus en andere personeelsgerelateerde sectoren is het mogelijk om werkkapitaal te verkrijgen voor personeel.

Finbrokers heeft al tal van HR-gerelateerde ondernemingen geholpen aan een werkkapitaal financiering voor bijvoorbeeld detachering, werving en selectie of het vinden van een dreamteam.

FINBROKERS

FINANCIERT ONDERNEMERS

Wij geloven in mooie ideeën en kijken altijd naar wat er wél mogelijk is. Met een goede focus en daadkracht komen we tot een oplossing. Wij kijken met jou mee en helpen jou met jouw financieringsvraagstuk. Altijd persoonlijk en onafhankelijk.

Wij denken graag mee in het ontwerp en het plan om ambities van ondernemers waar te maken. Niet alleen met het financieren, wij gaan ook een stapje verder. Samen realiseren wij jouw ambities.

Aandelen financieren
Voor investeerders

Werkkapitaal

Mijn onderneming groeit (te) snel en/of ik wil mijn liquiditeit verbeteren.

Machines en wagenpark

Ik wil mijn wagenpark, machines of andere vaste activa uitbreiden of verduurzamen en/of ik heb een herfinanciering nodig.

Vastgoed

Ik wil vastgoed kopen, (ver)huren of transformeren, en/of ik heb een herfinanciering nodig.

Bedrijfsovernames

Ik wil mijn bedrijf (deels) verkopen of overdragen, ik wil een ander bedrijf kopen of ik wil een Second Opinion.

Venture Capital

Ik heb een goed idee en ik zoek een investeerder of startkapitaal.

Stressfinanciering en herstel

Ik heb op korte termijn een bedrijfsfinanciering nodig en/of de financiële gezondheid van mijn bedrijf verslechtert.

FAQ

ALLE VRAGEN BEANTWOORD

Wat is werkkapitaal?

Onder werkkapitaal verstaan we het kapitaal dat jij nodig hebt om jouw dagelijkse bedrijfsactiviteiten uit te voeren en aan je financiële verplichtingen te voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld voorraden en personeel, maar ook debiteuren en liquide middelen zoals geld en banktegoeden.

Hoe financier ik werkkapitaal?

Werkkapitaal wordt gefinancierd met een zakelijk krediet. Dit is een kortlopende lening waarbij je geld kunt opnemen wanneer jij dat wilt. Werkkapitaal financiering komt veel voor bij bijvoorbeeld autodealers en kapitaalintensieve sectoren. Door samen te kijken naar jouw situatie creëren we de optimale financieringsstructuur voor jouw onderneming. Werkkapitaal kan zowel bancair als non-bancair worden ingericht.

Wat zijn de vereisten voor een werkkapitaal financiering?

Bij een werkkapitaal financiering vragen we niet alleen naar jaarcijfers, maar ook naar specificaties rondom het benodigde werkkapitaal en een prognose betreffende de toegevoegde waarde van een werkkapitaal financiering. Ook als je dit nog niet hebt helpen we je graag verder. Middels een haalbaarheidsanalyse kijken wij hoe veel financiering jij kunt krijgen zodat het haalbaar en betaalbaar blijft.

Hoelang duurt het proces werkkapitaal financiering?

De doorlooptijd van een financieringsaanvraag voor werkkapitaal is afhankelijk van de beschikbaarheid van benodigde documenten en omstandigheden. Bij het aanleveren van alle benodigde documenten streven wij er naar om binnen twee weken jouw bancaire financiering te regelen. Non-bancaire financieringen hoeven slechts enkele dagen te duren. Let wel op, wij garanderen geen ‘levertijd’. Wij helpen je graag zo goed mogelijk.

WIJ ZIJN ER

VOOR JOU

“Wij zien al langere tijd een terugtrekkende beweging van banken. Als intermediair geven wij niet alleen financieel advies maar helpen we ondernemers ook aan de juiste financiering; bancair of via andere wegen. En dan niet voor even, maar gedurende het hele traject en op ieder moment. We gaan altijd voor de beste oplossing die past bij de wensen van de ondernemer.”

Justin RudolfPartner

161

Financieringen

€123 MLN

Gefinancierd

0

Defaults

7,73%

Gemiddeld rendement voor investeerders