BEDRIJFSOVERNAMES

"Ik wil mijn bedrijf (deels) verkopen of overdragen, ik wil een ander bedrijf overkopen of ik wil een Second Opinion."

Wil jij een bedrijf overkopen, of denk jij er al een tijdje over na om je bedrijf te verkopen? Wil je dan het gehele bedrijf (ver)kopen, of slechts een deel van de aandelen? Heeft het zittend management de kwaliteiten om jouw bedrijf over te nemen of mag het verkocht worden aan iedereen? Wordt het bedrijf dan direct verkocht, of in fasen? Wat is de waarde van het bedrijf, en wat vraag je ervoor? Wat zijn kopers bereid om te betalen? Finbrokers is jouw expert in bedrijfsovernames.

Of wil jij je werknemers meer bieden, maar weet je niet zo goed hoe? Het verkopen van (een deel van) je bedrijf vergt veel tijd en moeite. Er zijn veel aspecten om over na te denken alvorens we kunnen spreken over de bekostiging en een eventuele financiering. Bij Finbrokers denken we van A tot Z met je mee en nemen we graag de regie in handen, zodat jij je kunt richten op de hoofdzaken. Aan wat voor bedrijfsovername zit jij te denken?

Voor ondernemers

MANAGEMENT BUY-OUT (MBO)

Een Management Buy-Out (MBO) is een bedrijfsovername waarbij het huidige management van een bedrijf besluit om het bedrijf geheel of gedeeltelijk overneemt. Zij hebben al diepgaande kennis van bedrijfsprocessen, de bedrijfscultuur, de markt, klanten en leveranciers, waardoor ze het bedrijf makkelijk kunnen overnemen en besturen. Een MBO vindt vaak plaats als de huidige eigenaren met pensioen gaan of vertrekken, en het management voldoende kunde heeft om het bedrijf strategisch verder te laten groeien. Finbrokers helpt jou gedurende het hele proces, van de eisen tot aan de onderhandeling en afronding. Wij pleiten voor de juiste prijs en passende voorwaarden voor jou. Bovendien kun je op ieder moment, ook na afronding van een bedrijfsovername, financieel advies verkrijgen bij Finbrokers.

MANAGEMENT BUY-IN (MBI)

Een Management Buy-In (MBI) is een bedrijfsovername waarbij een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door externen zoals investeringsmaatschappijen. Ook bij een MBI is het mogelijk dat de huidige eigenaren met pensioen gaan of vertrekken. Investeringspartijen en andere externe partijen hebben diverse redenen voor een MBI. Ze zien bijvoorbeeld groeikansen in een bedrijf dat momenteel niet volledig wordt benut, of het is een strategische zet voor hun eigen bedrijf of rendement; zo kun je verschillende bedrijven in een productielijn overnemen voor procesoptimalisatie of een concurrent om je marktaandeel te vergroten. Ook hier kan Finbrokers je ondersteunen of de regie overnemen gedurende het hele proces. Onze onderhandelingsexperts en analisten helpen jou met de juiste prijs en voorwaarden voor het verkopen van jouw bedrijf, of het aankopen van een ander bedrijf.

Financiert ondernemers
Voor investeerders

PARTICIPATIE

Wil jij goede mensen behouden voor jouw onderneming, ook als je bedrijf verder groeit? Dan is het mogelijk om management of belangrijke werknemers te laten participeren; je biedt ze een deel van de aandelen van je bedrijf, waardoor je de juiste mensen financieel aan jouw bedrijf bindt. Zo’n participatie is mogelijk via een aandelentransactie, maar ook via een goodwill financiering. Bij Finbrokers helpen we jou met de juiste financieringsopzet en -aanvraag, van A tot Z. Persoonlijk, snel en duidelijk. Plan een vrijblijvend gesprek in om de mogelijkheden te bespreken voor jouw gewenste bedrijfsovername.

FINBROKERS

FINANCIERT ONDERNEMERS

Wij geloven in mooie ideeën en kijken altijd naar wat er wél mogelijk is. Met een goede focus en daadkracht komen we tot een oplossing. Wij kijken met jou mee en helpen jou met jouw financieringsvraagstuk. Altijd persoonlijk en onafhankelijk.

Wij denken graag mee in het ontwerp en het plan om ambities van ondernemers waar te maken. Niet alleen met het financieren, wij gaan ook een stapje verder. Samen realiseren wij jouw ambities.

Voor investeerders

Werkkapitaal

Mijn onderneming groeit (te) snel en/of ik wil mijn liquiditeit verbeteren.

Machines en wagenpark

Ik wil mijn wagenpark, machines of andere vaste activa uitbreiden of verduurzamen en/of ik heb een herfinanciering nodig.

Vastgoed

Ik wil vastgoed kopen, (ver)huren of transformeren, en/of ik heb een herfinanciering nodig.

Bedrijfsovernames

Ik wil mijn bedrijf (deels) verkopen of overdragen, ik wil een ander bedrijf kopen of ik wil een Second Opinion.

Venture Capital

Ik heb een goed idee en ik zoek een investeerder of startkapitaal.

Stressfinanciering en herstel

Ik heb op korte termijn een bedrijfsfinanciering nodig en/of de financiële gezondheid van mijn bedrijf verslechtert.

FAQ

ALLE VRAGEN BEANTWOORD

Wat is het verschil tussen Management Buy-Out (MBO) en Management Buy-In (MBI)?

Een MBO is een bedrijfsovername waarin het huidige management de aandelen deels of helemaal overneemt. Bij een MBI neemt een externe partij echter alle aandelen of een deel van de aandelen over. Beide overnames hebben voor- en nadelen. Daarom is het belangrijk om goed naar jouw persoonlijke situatie en je wensen te kijken.

Hoe regisseert Finbrokers bedrijfsovernames?

Bij Finbrokers regisseren we het gehele overnametraject, van onderhandelingen en Due Diligence tot aan de financiering en eventueel blijvend financieel advies na de overname en financiering. Bovendien zijn we in staat om een groeiplan op te stellen om de toekomstplannen van jouw (nieuwe) bedrijf te verwezenlijken.

Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfsovernames vanuit kopende kant. Hierbij schakelen we veel met andere overnamepartijen en waarderingsbureaus. Wij zorgen dat alle partijen om jou heen goed worden geregisseerd.

Welke soorten bedrijfsovernames financieren jullie?

Finbrokers is gespecialiseerd in het onderhandelen vanuit de koopzijde van een overname. Denk hierbij niet alleen aan Management Buy-Ins en Management Buy-Outs en splitsingen, maar ook complete strategische overnames en participaties. Wij kunnen je ondersteunen in de complete begeleiding, onderhandelingen, Due Diligence, en natuurlijk de financiering.

Hoe financier ik een bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername kijken we kritisch naar de bedrijfswaardering, de gevraagde koopsom en de koopsom die wij zouden aanbevelen. Een bedrijfsovername kan zowel bancair als non-bancair worden gefinancierd. Bovendien overwegen we ook achtergestelde leningen, earn-outs en andere financieringsmogelijkheden.

Waarom zou ik participatie overwegen?

Andere bedrijven of mensen laten participeren in jouw onderneming heeft voor- en nadelen. Veelvoorkomende redenen voor participaties zijn strategische samenwerkingen, risicodeling en groeimogelijkheden. Bovendien is participatie van werknemers een goede manier om belangrijke, waardevolle collega’s aan jouw onderneming te binden.

Wat zijn de voordelen van participatie?

Participatie biedt bedrijven extra kapitaal, strategische samenwerking, toegang tot expertise en netwerken, risicodeling, en versnelde groei. Het stelt eigenaren in staat liquiditeit te genereren zonder volledige afstand te doen, terwijl investeerders profiteren van potentiële rendementen en invloed op bedrijfsbeslissingen. Participatie kan waarde toevoegen door synergieën, markttoegang en operationele efficiëntie, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokken partijen.

Bovendien biedt participatie de kans om waardevol personeel aan jouw onderneming te binden en ze nog meer te motiveren.

Wat zijn de nadelen van participatie?

Participatie kan leiden tot verwatering van het eigenaarschap, conflicten over strategie en besluitvorming, en verlies van controle voor de oorspronkelijke eigenaren. Daarom is het belangrijk dat je een goed stappenplan creëert met duidelijke afspraken, zeker met externen. Externe investeerders brengen bijvoorbeeld (mogelijk) divergerende belangen met zich mee, wat tot spanningen kan leiden. Het proces kan complex en tijdrovend zijn, en er zijn kosten verbonden aan het aantrekken en behouden van externe investeerders.

Waarom is herstructurering nodig?

Na een verandering in eigenaren, wisseling in aandelen of andere soorten bedrijfsovernames volgt een herstructurering. Herstructurering kan ook plaatsvinden om kosten te verminderen, operationele efficiëntie te verbeteren, marktgerichte aanpassingen door te voeren, schulden te verminderen of om te reageren op veranderingen in de bedrijfsomgeving.

WIJ ZIJN ER

VOOR JOU

“Wij zien al langere tijd een terugtrekkende beweging van banken. Als intermediair geven wij niet alleen financieel advies maar helpen we ondernemers ook aan de juiste financiering; bancair of via andere wegen. En dan niet voor even, maar gedurende het hele traject en op ieder moment. We gaan altijd voor de beste oplossing die past bij de wensen van de ondernemer.”

Justin RudolfPartner

161

Financieringen

€123 MLN

Gefinancierd

0

Defaults

7,73%

Gemiddeld rendement voor investeerders