Skip to main content

In 2024 wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) met betrekking tot verhuurd vastgoed aangepast. De BOR zijn bedoeld om belastingvrij overdragen van bedrijven te vergemakkelijken, specifiek het vastgoed dat eigendom is van een BV en welke wordt verhuurd aan derden. Vanaf 2024 zullen echter de fiscaal aantrekkelijke voordelen niet meer van toepassing zijn. Maar dat is niet alles. Wij vertellen jou alles over de wijzigingen van de BOR, zodat jij weloverwogen beslissingen kunt maken voor jouw onderneming en de toekomst.

Wat is de BOR ook al weer?

De bedrjfsopvolgingsregeling, ook wel BOR, biedt een belastingvrijstelling voor schenk- en erfbelasting onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast is er ook een doorschuifregeling in de inkomstenbelasting die van toepassing is wanneer ondernemingsvermogen wordt geschonken of geërfd. Deze doorschuifregeling verschuift de belastingverplichting naar de nieuwe eigenaar, wat betekent dat belasting pas betaald wordt als het vermogen wordt verkocht. Deze regelingen worden tegenwoordig vaak afgekort als ‘DSR’. Ze zijn bedoeld om de fiscale lasten bij de overdracht van een bedrijf binnen de familie te verlichten.

Wat gaat er veranderen in 2024 en 2025?

Er zullen enkele aanpassingen plaatsvinden in de BOR. Allereerst wordt de vrijstelling in de BOR aangepast, waarbij vanaf 2025 100% van de waarde tot € 1,5 miljoen belastingvrij is, en 75% van het meerdere. Hoewel dit een verruiming van de vrijstelling betekent, is het belastingtarief lager voor grote ondernemingen die worden overgedragen. Dit betekent dat er meer schenk- of erfbelasting moet worden betaald aan de belastingdienst.

Ook de 5% doelmatigheidsmarge voor de BOR en DSR wordt afgeschaft. Dit betekent dat beleggingsvermogen niet meer tot 5% als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Deze wijziging zal leiden tot meer belastinginkomsten en heeft tot doel het gebruik van bepaalde fiscale constructies te ontmoedigen.

Voor bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, zal de BOR en DSR alleen van toepassing zijn op het gedeelte dat voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Deze maatregel heeft vooral betrekking op waardevolle activa, zoals vliegtuigen, auto’s en boten, die ook voor privédoeleinden worden ingezet.

Daarnaast verdwijnt de eis van een dienstverband van 36 maanden voor de DSR, wat kan worden gezien als een versoepeling. Dit wordt gevolgd door een invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de ontvanger van een schenking om misbruik van de regeling te voorkomen, vooral bij schenkingen aan jonge kinderen. Voor deze vrijstellingen en meer informatie over erfbelasting en schenkbelasting kunt u afzonderlijk contact met ons opnemen.

De zogenaamde verwateringsregel wordt ook versoepeld, zodat familiebedrijven die van generatie op generatie worden overgedragen toegang blijven houden tot belastingvoordelen, zelfs als de belangen binnen de familie sterk verwateren.

Wat blijft ongewijzigd aan de BOR?

Drie andere maatregelen blijven voor nu ongewijzigd. Per 2026 zullen de versoepeling van de bezits- en voortzettingseis, ‘Rollator en dubbel-BOR’, en het beperken van de BOR/DSR-toegang tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%, worden ingevoerd, omdat deze complexer zijn en meer tijd vergen voor gedegen uitwerking. Wil je hier alvast meer over weten? Wij kijken graag met je mee, zodat jouw onderneming toekomstbestendig wordt. Het kabinet onderzoekt momenteel hoe de verkorting van de vijfjaarstermijn in de BOR het beste kan worden vormgegeven, met mogelijke inspiratie van kortere termijnen in buurlanden zoals Vlaanderen.

Finbrokers helpt jou met je Financial Design

Wil jij weten waar je aan toe bent en heb jij plannen om binnenkort je bedrijf over te dragen of te verkopen? Wij kijken graag met je mee en helpen jou met het ontwerpen  van de juiste constructie voor de toekomst. Zo kan jouw bedrijf verder groeien op gezonde wijze. Wil je alvast meer weten over vastgoedfinanciering of bedrijfsovernames in het algemeen? Ook dan helpen we je graag.

Financiering aanvragen