Skip to main content

Voorheen werd er in box 3 een fictief vermogen belast, welke werd bepaald aan de hand van een vaste vermogensmix. Deze vaste vermogensmix bestond onder andere uit vaste delen voor sparen en beleggen, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dit was voor iedereen hetzelfde, ook wanneer je alleen spaargeld had. Hierdoor betaalden mensen met enkel spaargeld en laag rendement te veel, terwijl beleggers met hoog rendement te weinig betaalden. Om dit recht te trekken wordt het vermogen in box 3 vanaf 2023 anders belast. De komende jaren zal deze manier van belasting grondig worden aangepakt.

Wat verandert er in de belasting over box 3?

Met vaste delen voor sparen en beleggen afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dit was voor iedereen hetzelfde, ook wanneer iemand alleen spaargeld had. Vanaf 2026 gaat het kabinet enkel het vermogen belasten dat iemand werkelijk heeft. Vanaf 2023 wordt er al met een nieuwe formule gerekend om deze belasting te bepalen. Om deze formule compleet te maken moeten er eerst een aantal waardes worden bepaald, waaronder de grondslag en het rendementspercentage. De grondslag is de waarde van al je bezittingen minus aftrekbare schuld en heffingsvrij vermogen. In 2022 was dit €50.650 voor alleenstaanden en €101.300 bij een fiscale partner. Het rendementspercentage bereken je door het rendement op spaargeld en beleggingen min een vast rentepercentage op schulden te delen door het totale vermogen, en dan vermenigvuldigen met 100%.

Daarna wordt de grondslag vermenigvuldigd met het rendementspercentage. Het bedrag dat hier uit komt is je inkomen uit vermogen. In 2023 is het belastingpercentage 32%. In 2025 zal dit percentage stijgen naar 34% en het heffingsvrij vermogen zal verhoogd worden tot €57.000.

Rendementspercentages in 2023

In de voorlopige aanslag van 2023 wordt gebruik gemaakt van fictieve rendementspercentages die overeenkomen met het werkelijke rendement van box 3-inkomens. Op dit moment worden de volgende rendementspercentages gehanteerd:

  • Bank- en spaartegoeden, contact geld: 0,36%
  • Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

In 2024 worden deze rendementspercentages vastgesteld en gebruikt voor de definitieve aanslag. In totaal hebben ongeveer 60.000 mensen bezwaar gemaakt tegen de oude heffingen in box 3 en de Hoge Raad heeft de systematiek van het oude systeem als oneerlijk veroordeeld. Daarom wordt de berekende belasting in de periode 2017-2020 hersteld voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt, en tevens voor iedereen in de jaren 2021 en 2022.

Wil jij weten wat dit voor jou betekent? En of het misschien voordeliger is om te beleggen in box 2? Ga verstandig om met je vastgoed en maak gebruik van vastgoedfinanciering voor een hefboomeffect! Wij leggen het je graag uit tijdens een vrijblijvende kop koffie!

Financiering aanvragen